Služby, které nabízím:

  • KRIZOVÝ KOUČINK pro jednotlice a týmy = specializuji se na práci s těmi, kteří musí podávat výkon i pod tlakem a za mimořádných – většinou nepříjemných – okolností. Podle závažnosti tématu klienta kombinuji koučovací přístup s metodami krizové intervence, mentoringu či krátkodobé psychoterapie.
  • DEBRIEFING = poskytuji také tzv. debriefing/debrífink týmům po náročných, život ohrožujících zásazích. Jde o zpracování náročné události a z toho plynoucích zkušeností a zážitků, včetně péče o pozůstalé. Před začátkem spolupráce je u debriefingu zásadní předchozí domluva s klientem a mé profesní uvážení toho, zda je vhodné vám tuto službu poskytnout nebo je potřeba zajistit jinou formu podpory.
  • KOUČINK pro jednotlivce a týmy:

– myslet jako génius = koučink orientovaný na rozvoj tvořivého ducha a trénink cílevědomosti podle těch nejlepších ve Vašem oboru
– bussiness koučink pro (budoucí) manažery a podnikatele
sportovní koučink
– životní a vztahový koučink
– týmové workshopy a teambuildingy

  • PSYCHODIAGNOSTIKA (= psychologické vyšetření) – lze provádět i online, v některých případech testování. Domluvit lze také podporu v přípravách na zátěžové situace pro osoby, které se chystají k výkonu povolání ve služebním poměru, či už v něm působí. Zaměřuji se také na armádní psychodiagnostiku – více info ZDE
  • PŘÍPADOVÁ/TÝMOVÁ SUPERVIZE – pouze pro pomáhající profese = složky IZS, vojáci, pracovníci v sociálních službách, ve školství, zdravotnictví, vězeňství.
  • PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST

DOMLUVTE SI TERMÍN + VÍCE INFO ZDE

Služby, které naopak NENABÍZÍM:

  • nenahrazuji lékaře ani psychiatra – nepředepisuji žádné léky ani nevystavuji doporučení k lékaři
  • neradím, co máte dělat a jak se máte rozhodnout
  • nijak nezasahuji do osobní víry nebo náboženského vyznání – respektuji víru člověka a v žádném případě nepřesvědčuji klienty, co je pro ně nejlepší
  • mé služby nejsou hrazeny pojišťovnou

Má práce je trvale pod supervizí a odborným dohledem psychiatra, psycholožky a kouče.
Veškeré informace, které se mnou klienti sdílí, jsou považovány za důvěrné a je s nimi takto zacházeno. Vyjma zákonné oznamovací povinnosti jsem vázána přísnou mlčenlivostí a informace nepředávám třetím osobám.