REFERENCE – AKTUÁLNĚ SPOLUPRACUJI S TĚMITO ORGANIZACEMI:

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Zde působím jako krizová interventka a psycholožka, vstupuji do kontaktu (skrze krátkodobé intenzivní terapie) s lidmi, kteří prožívají náročné životní období, potřebují pomoc a podporu, protože už neví kudy kam. Mí klienti jsou často pozůstalí, oběti i viníci trestných činů, svědci či účastníci různých událostí apod. Práce je to náročná, ale velmi obohacující. Působím zde od roku 2017.
www.kriceos.cz

Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z.s.
V této asociaci jsem čerstvou členkou, mým zájmem je sdílet zkušenosti a být profesně v kontaktu s dalšími lidmi, kteří působí v mém oboru.
www.apbs.cz

Vysoká škola PRIGO
Na Vysoké škole PRIGO působím jako vyučující od roku 2018 – vedu předměty Krizová intervence a Sociálně-psychologický výcvik. Předávání zkušeností z praxe studentům, pestrost výuky a interakce se studenty mě velmi profesně i osobně sytí, na každou přednášku a seminář se těším. Jsem zde dále také vedoucím i oponentem bakalářských prací studentů. Působím na katedře oboru Sociální práce – viz http://www.vs-prigo.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-socialnich-ved-a-socialni-politiky/. Mou odbornou publikační činnost naleznete ZDE: http://www.vs-prigo.cz/veda-a-projekty/publikacni-cinnost/
www.prigo.cz

Diabasis, z.ú.
S touto rovněž pražskou neziskovkou spolupracuji od roku 2016. Jde o uskupení psychoterapeutů a psychiatrů zabývající se specifickým tématem tzv. psychospirituální krize. Organizace Diabasis zprostředkovává komplexní péči o člověka v situacích, které souvisejí s mimořádnými stavy vědomí a psychospirituální krizí, které bohužel bývají zaměňovány s duševním onemocněním.
www.diabasis.cz

Aperio – společnost pro zdravé rodičovství, z.s.
S touto výjimečnou pražskou neziskovou organizací spolupracuji od roku 2014. Působím zde na psychologické a právní poradenské lince zaměřené na pomoc a podporu rodičům a samoživitelkám. Každoročně jsem také spoluautorkou publikace „Nebojujte se zákony – průvodce pro rodiče“ – podívejte se SEM: https://aperio.cz/poradna/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech/
www.aperio.cz

Stav spoluprací k roku: 2021

…Jak to všechno stíhám? Většinou velmi jednoduše – dělám, co mě baví, často pracuji ve stavu flow, takže mi to jde skoro samo a pamatuji na časové ohraničení každé činnosti, takže se mi daří být efektivní. Time management trénuji často i s klienty v rámci koučinku.

V MINULOSTI JSEM PŮSOBILA JAKO:

psycholog ve Vazební věznici Ostrava (www.vscr.cz/vazebni-veznice-ostrava)
– školní psycholog na bilingvální základní škole (ZŠ Ostrčilova Ostrava, www.zsostrcilova.cz/cs/bilingual-school )
– lektor primární prevence na pražských základních a středních školách – absolvováno na 1000 hodin přímé práce s dětmi, dospívajícími a dospělými (www.zivot-bez-závislosti.cz)

DOMLUVTE SI TERMÍN + VÍCE INFO ZDE