PŘÍPRAVA K VÝBEROVÝM ŘÍZENÍM

Čeká Vás výběrové řízení?

Potřebujete zazářit na výběrku?

Chtěli byste znát předem, co o Vás zjišťují personalisti a vědět, jaký je Váš psychologický profil?

CHCETE SE OPRAVDU DOBŘE PŘIPRAVIT NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ?

Pak spolu můžeme navázat spolupráci a věnovat se Vaší přípravě pro profesní výběrové řízení tak, ať na výběrku podáte maximální psychický výkon. Zjistíme, jaké jsou Vaše silné a slabší stránky, na základě psychotestů sestavím Váš individuální psychologický profil a jako nezávislý odborník Vám předám Vaše výsledky, které jsou chráněny zákonem – přísnou mlčenlivostí. Dozvíte se tedy, jaké informace o Vás mohou personalisti zjistit na výběrovém řízení a budete vědět, co nabízíte.

Na základě Vašich výsledků sestavím a doporučím další kroky, ať pro svou přípravu uděláte maximum a posunete se efektivně k vytouženému profesnímu cíli.

Provedeme spolu také „nácvik“ pohovoru s psychologem.

Bohužel se často setkávám s tím, že narůstající nároky pracovního trhu s sebou nesou oblíbené testování uchazečů, přičemž vyhodnocení těchto extrémně citlivých informací bývá neodborně a předpojatě vyhodnocováno personalisty bez jakéhokoli odborného vzdělání. Uchazeči, kteří jsou pochopitelně při výběrovém řízení ve stresu, pak o sobě dostávají mylné a zavádějící informace, které jim velmi „zkazí“ celý dojem nejen z výběrového řízení, ale i ze sebe samotných.

Nečekejte na to, až Vám někdo cizí řekne, kdo jste. Buďte na svůj den D perfektně připraveni.

Nechte si vypracovat nezávisle svůj psychologický profil a budete vědět, jak vypadá Váš intelekt a Vaše osobnost v „datech“- na papíře. Na základě Vašich výsledků a Vašich požadavků vypracujeme konkrétní plán přípravy.

Vše probíhá za přísné mlčenlivosti a diskrétnosti – co se o Vás dozvím, budete vědět pouze Vy. Nikdo jiný na tyto údaje nemá nárok.

Pro více informací mi níže napište zprávu anebo mě rovnou kontaktujte na tel. 601 563 143.

DOMLUVIT TERMÍN

Psychotesty psychologická příprava na výběrové řízení Šárka Debrecenyi psycholog